OSMANLI GÜMÜŞ TEVFİK FİKRET "ÜSTAD EKREM" ADLI ŞİİRİ / HİCRİ 1314

19. Yüzyıl. Osmanlı. Art Nouveau ajur ve kalem işçilikli gümüş plaka üzerine el kazıması Tevfik FİKRET " ÜSTAD EKREM" adlı şiiri.

Öyle bir nehr–i muazzam gibi cuş etmişsin,
Fakat eyvah, çorak yerde akıp gitmişsin!

Sana bir başka zaman başka diyar, lazımdı,
Sana bir alem–i lahut nişan lazımdı...”

ÖLÇÜ: 17 x 11 MM

AĞIRLIK: 126 GR