19.YÜZYIL OSMANLI "MÜTERCİM MEHMED RÜŞDİ PAŞA" YA AİT SADRAZAM MÜHRÜ / ALTINLI VE GÜMÜŞ SAVATLI NADİR KOLEKSİYONLUK MÜHÜR / HİCRİ 1283 MEHMET RÜŞDİ

19.Yüzyıl. Osmanlı. Mütercim Mehmed Rüşdi Paşanın Şahsi Mührüdür. 4 Defa sadrazamlık yapmış önemli bir Paşadır. Şubat 1811'de Sinop'a bağlı Ayancık kazasında doğmuştur. Kayıkçı Hasan Ağa'nın oğludur. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Tophâne’de açılan Asâkir-i Muntazama Yedinci Tertip Taburu'na girmiştir. Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa'nın azliyle 24 Aralık 1859 tarihinde sadrazamlığa getirilmiştir. Mayıs 1876 tarihinde dördüncü defa sadrazamlığa getirildi. Sultan Abdülaziz'in, "Sizi halk istediği için görevlendirdim" demiştir.


ÖLÇÜ: 35 MM

AĞIRLIK: 8,13 GR